Uvjeti korištenja i zaštita osobnih podataka

Uvjeti korištenja

Općenito

Web stranicu Ekopark-kras.hr  (dalje u tekstu: Kraševe internetske stranice) pokrenuo je i uređuje Kraš d.d. (dalje u tekstu: Kraš d.d. ili mi). Korištenjem i pristupom Kraševim internetskim stranicama potvrđujete da ste pročitali i razumjeli uvjete korištenja, da ste suglasni sa svim ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te da pristajete na korištenje Kraševih internetskih stranica u skladu s njima. 
Zadržavamo pravo na izmjene izgleda i sadržaja Kraševih internetskih stranica, kao i uvjeta korištenja. Stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. 
Kraš d.d. ulaže razuman napor kako bi se na Kraševim internetskim stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih te ne priznaje pravo prigovora u tom smislu. Kraš d.d. se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na Kraševim internetskim stranicama. Kraš d.d. ne jamči da će Kraševe internetske stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje Kraševih internetskih stranica na svoju vlastitu odgovornost.

Dopušteno korištenje

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja Kraševih internetskih stranica ili njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pisanog dopuštenja tvrtke Kraš d.d. i drugih nositelja autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva.

Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj Kraševih internetskih stranica zaštićen je autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva, osobito pravom žiga i dizajna, koja pripadaju isključivo tvrtki Kraš d.d., ili ih Kraš d.d. koristi temeljem izričitog odobrenja nositelja prava. Kraš d.d. također posjeduje isključivo pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja Kraševih internetskih stranica.

Slike, video zapisi i ostali materijali

Sve fotografije, slike, video i zvučni zapisi, glazba te ostali materijali na Kraševim internetskim stranicama isključivo su vlasništvo Kraša d.d. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima koji se nalaze na Kraševim internetskim stranicama pripadaju Krašu d.d. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektroničkim medijima. Drugačija upotreba materijala s Kraševih internetskih stranica nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s Kraševih internetskih stranica u svezi s prodajom proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja Kraševih internetskih stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s Kraševih internetskih stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja i uvjeta te prihvaćaju odgovornost za svaku štetu koja može nastati kao posljedica nepridržavanja istih.

Ponašanje korisnika

Obveza i odgovornost korisnika je koristiti Internet stranicu Kraša d.d. isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem Kraševih internetskih stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih te koji su po bilo kojoj osnovi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički; koji narušavaju ili ugrožavaju privatnost; koji su vulgarni, opsceni, ili na drugi način nepoželjni u odmjerenoj komunikaciji; koji potiču na protupravne aktivnosti ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja Kraša d.d., sadrže oglašavanje ili ponudu bilo kojih proizvoda i usluga.

Upotreba kolačića (cookies)

Kraš d.d. koristi kolačiće (cookies) – skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga Kraševa internetska stranica šalje vašem pregledniku i pohranjuje na vaše računalo. Kolačići se koriste za funkcioniranje svih značajki web lokacije i boljega korisničkog iskustva. Kada pristupite pojedinoj stranici Ekopark-kras.hr, šaljemo vam cookije koji se pohranjuju na vašem računalu i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetima (npr. koliko puta ste pristupili stranicama Ekopark-kras.hr). To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na Ekopark-kras.hr potražiti vaš cookie kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Cookie ne sadrži vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja Ekopark-kras.hr. Našim cookijima na vašem računalu ne može pristupiti neka web stranica koja nije dio web stranice Ekopark-kras.hr. Kraš d.d. prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati ili spriječiti na svom računalu tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost. Dodatne informacije o upravljanju kolačićima dostupne su na stranicama preglednika koji koristite ili na www.allaboutcookies.org.

Promjene uvjeta korištenja

Kraš d.d. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela Kraševih internetskih stranica te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene uvjeta korištenja stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi. Ako niste suglasni s uvjetima korištenja, molimo vas da napustite Kraševe internetske stranice, da im ne pristupate i ne koristite ih te da uklonite sve materijale i sadržaje preuzete s iste web lokacije s vlastitih medija za pohranu podataka. Vašim naknadnim korištenjem Kraševih internetskih stranica potvrđujete da prihvaćate sve eventualne izmjene uvjeta korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se do opoziva od strane Kraša d.d. 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kraš d.d. obrađuje i štiti osobne podatke sukladno važećim zakonskim propisima i internim pravilima.

U nastavku možete naći kratke informacije o načinu postupanja s osobnim podacima prikupljenim od korisnika web stranice, potrošača, sudionika u nagradnim igrama i sličnim aktivnostima, a koje prikupljamo putem ove internetske stranice ili na bilo koji drugi način.


Osobni podaci

Osobne podatke, koji se obrađuju sukladno zakonskim propisima i internim aktima Kraša, predstavljaju svi podaci koji se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.).
Obrada osobnih podataka podrazumijeva svaki postupak koji se obavlja na osobnim podacima, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, uporaba, pohrana, prilagodba ili izmjena, brisanje, uništavanje.

Svrha obrade i privola

Osobne podatke prikupljamo u točno određene svrhe o čemu vas jasno informiramo kao ispitanika, odnosno osobu čije podatke prikupljamo, te po potrebi, ako je tako predviđeno zakonom, tražimo privolu za njihovu obradu. Privola znači slobodno dano i izričito očitovanje da vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu u koju su prikupljeni.

Svrha obrade osobnih podataka obuhvaća informiranje korisnika/potrošača o postojećim i novim proizvodima i ostalim marketinškim aktivnostima, sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima, selekcija kandidata za posao, odgovori na upite korisnika/potrošača i slično.

Svi podaci daju se dobrovoljno te je kod svakog prikupljanja elektronskim putem popunjavanjem određenog web obrasca, predviđeno davanje privole u obliku označavanja određenog polja kvačicom pored kojeg je navedena svrha obrade.

Kod prikupljanja osobnih podataka pisanim putem (slanje poštom) također je, tamo gdje je potrebno, predviđena mogućnost davanja privole za obradu osobnih podataka. Najčešće se radi o nagradnim igrama ili nagradnim natječajima u kojem slučaju se u pravilima provođenja nagradne igre/nagradnog natječaja opisuje način davanja privole, bilo da se radi o vlastoručnom potpisu, označavanju polja kvačicom ili neki drugi predviđen način.

Ne obrađujemo više osobnih podataka nego što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti.

Vrste prikupljenih informacija na web stranici Kraša i uporaba prikupljenih informacija

Kraš d.d. prikuplja informacije koje ne identificiraju specifičnog korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je korisnik posjetio prije otvaranja Internetske stranice Kraša, URL internetske stranice koju je korisnik posjetio nakon napuštanja Kraševe Internetske stranice, vrsta pretraživača kojeg korisnik koristi te korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete ove Internetske stranice, putem „kolačića“ i drugih alata. Kraš d.d. koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Kraš d.d. neće prikupljati osobne podatke putem svojih internetskih stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih korisnik dobrovoljno prijavi putem kontakt formi na web stranici ili isto učini putem ankete, suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički program. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za web stranicu Ekopark-kras.hr. Takvi statistički programi omogućuju nam utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike. Takav program je potrebno uvesti radi učinkovitosti strukture naše web stranice te mjerenja posjećenosti web stranice Ekopark-kras.hr

Zaštita i čuvanje osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke čuvamo i štitimo kao povjerljive podatke, bilo u elektroničkom ili u pisanom obliku te poduzimamo sve nužne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite, sukladno zakonskim propisima i internim pravilima Kraša. 
Osobni podaci se obrađuju samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha zbog koje su prikupljeni, nakon čega se brišu. Prilikom svakog prikupljanja osobnih podataka za određenu svrhu, obavještavamo vas o roku čuvanja danih osobnih podataka.
Neovisno o predviđenom roku čuvanja, osobni podaci dani uz privolu, mogu se na vaš zahtjev u svakom trenutku brisati (npr. brisanje korisničkog računa).
Osim prava na traženje brisanja vaših osobnih podataka, imate pravo uvida u osobne podatke ili pravo na ispravak osobnih podataka ako je potrebno, i to u bilo kojem trenutku.

Zaštita osobnih podataka djece

Uzimajući u obzir posebnu osjetljivost obrade osobnih podataka kada su u pitanju djeca, Kraš obrađuje osobne podatke djece samo uz prethodnu izričitu privolu roditelja.

U dijelu prava i mogućnosti korištenja usluga web stranice Kraša, odnosno nuđenja informacijskih usluga izravno djetetu od strane Kraša (npr. www. igraoni.ca), sukladno zakonu Kraš d.d. omogućuje, odnosno nudi, takve aktivnosti isključivo djeci koja imaju najmanje 16 godina. Za djecu mlađu od 16 godina potrebna je privola nositelja roditeljske odgovornosti nad djetetom.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili pristupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovdje opisanih zakonskih propisa i internih pravila Kraša.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

POŠALJITE UPIT

Ekopark Kraš